Together we are strong

Miritonia VZW

Miritonia VZW is een vrijwilligersorganisatie gericht op ontwikkelingshulp.
Het doel van Miritonia VZW is de economische en sociale positie van de allerarmste in Kenya te verbeteren.
Dit door initiatieven te financieren die ter plaatse worden uitgevoerd.

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn dat:

• Alle gelden rechtstreeks naar de projecten gaan

• Uitwisseling plaatsvindt over de voortgang van de

projecten

• Er plaatselijke contactpersonen aanwezig zijn om het verloop van projecten te bewaken

Miritonia Kenya in the Park presentatie Brussel

Miritonia Charity Diner

Iedereen heel erg bedankt voor de fijne avond, dank voor de hulp en het volgende event staat gepland voor 8 oktober 2022 in Arendonk.